projekt serwletu Java i projekt biblioteki android w Eclipse - NoClassDefFoundError

Mam kilka projektów w moim obszarze roboczym:

AndroidMonitoring # an android application
MonitoringModel # an android library project
DataServlet # servlet project

AndroidMonitoring (który zależy od MonitoringModel,

)

kompiluje i działa dobrze, ale potrzebuję klas MonitoringModel, aby były dostępne również w projekcie DataServlet. Dodałem model jako zależność w ścieżce budowania Java projektu DataServlet, ale otrzymuję:

java.lang.NoClassDefFoundError: gr/uoa/di/monitoring/model/Battery
    gr.uoa.di.monitoring.server.servlets.DataCollectionServlet.doGet(DataCollectionServlet.java:20)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:621)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)

Potrzebuję modelu, aby był projektem biblioteki Android, ponieważ zawiera klasy android - ale zawiera także metody analizowania plików w serwletu - czy to możliwe? Jak mam to ustawić?

EDYTOWAĆ : MonitoringModel totutaj

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion