Jak ustawić niestandardowy identyfikator podczas wypychania nowego obiektu do Firebase

Używam Firebase z AngularJS w mojej aplikacji. Gdy użytkownik loguje się do aplikacji za pomocą uwierzytelniania na Facebooku, chcę utworzyć nowy obiekt użytkownika (z pewnymi właściwościami pochodzącymi z Facebooka i niektórymi dotyczącymi mojej aplikacji) i zapisać go w Firebase. To proste, pcham nowy obiekt użytkownika:

...
var travelBidsFirebaseRef = new Firebase(url);
var newUserRef = travelBidsFirebaseRef.child("user").push(user, callback);
...

push() generuje unikalny identyfikator jak: -J08SgyOeOU_fFb1CB3G. Więc jedynym sposobem na dostęp do tego obiektu użytkownika jest użycie tego identyfikatora:

angularFire(travelBidsFirebaseRef + "/user/-J08SgyOeOU_fFb1CB3G", $scope, 'user', {});

Ale kiedy otrzymuję dane uwierzytelniające z Facebooka, mam tylko identyfikator Facebooka i nie mogę w żaden sposób poznać wygenerowanego wcześniej identyfikatora Firebase (w przeciwnym razie musiałbym utrzymywać mapę wszystkich użytkowników, której nie chcę). Oto pytanie:jak zapisać nowego użytkownika do Firebase za pomocą własnego identyfikatora, np. Identyfikator Facebooka?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion