Emacs: Wyłącz obcinanie linii tylko w minibuforze

ja używamtryb idodo przełączania plików i buforów w Emacs 23.

Następujące opcje umożliwiają zmianę rozmiaru minibufora, jeśli w katalogu jest więcej niż jedna wartość pliku:

(setq resize-mini-windows t) ; grow and shrink as necessary
(setq max-mini-window-height 3) ; grow up to max of 3 lines

Jednak działa to tylko wtedy, gdy obcinanie linii nie jest domyślnie włączone (globalnie):

(setq-default truncate-lines t) ; Truncate, do not wrap lines

Podoba mi się ta opcja dla mojego głównego okna edycji, ale to także zastępuje powyższą funkcję, aby pokazać więcej niż jedną linię w minibuforze. Linia w minibuforze jest również ścięta, a nie owinięta.

Czy istnieje sposób na włączenie obcinania linii dla głównego okna edycji i wyłączenie go tylko w minibuforze?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion