Jak radzić sobie z awarią silnika V8, gdy zabraknie pamięci w procesie

Obiewęzeł konsola i oparte na V8 Qt5QJSEngine może zostać rozbity przez następujący kod:

a = []; for (;;) { a.push("hello"); }

wyjście węzła przed awarią:

FATAL ERROR: JS Allocation failed - process out of memory

QJSEnginewyjście przed awarią:

#
# Fatal error in JS
# Allocation failed - process out of memory
#

Jeśli uruchomię mójQJSEngine aplikacja testowa (patrz poniżej) pod debuggerem, pokazuje av8::internal::OS::DebugBreak zadzwoń do kodu V8. Jeśli otworzę wywołanie koduQJSEngine::evaluate w__try-__except (SEH), wtedy aplikacja nie ulegnie awarii, ale to rozwiązanie jest specyficzne dla systemu Windows.

Pytanie: Czy istnieje sposób, aby sobie z tym poradzićv8::internal::OS::DebugBreak w sposób niezależny od platformy w aplikacjach węzłowych i Qt?

=== Kod testu QJSEngine ===

Środowisko programistyczne: QtCreator z Qt5 i Windows SDK 7.1, w systemie Windows XP SP3

QJSEngineTest.pro:

TEMPLATE = app
QT -= gui
QT += core qml
CONFIG -= app_bundle
CONFIG += console
SOURCES += main.cpp
TARGET = QJSEngineTest

main.cpp bez SEH (spowoduje to awarię):

#include <QtQml/QJSEngine>

int main(int, char**)
{
 try {
  QJSEngine engine;
  QJSValue value = engine.evaluate("a = []; for (;;) { a.push('hello'); }");
  qDebug(value.isError() ? "Error" : value.toString().toStdString().c_str());
 } catch (...) {
  qDebug("Exception");
 }
 return 0;
}

main.cpp z SEH (to się nie zawiedzie, wyświetla „wyjątek krytyczny”):

#include <QtQml/QJSEngine>
#include <Windows.h>

void runTest()
{
 try {
  QJSEngine engine;
  QJSValue value = engine.evaluate("a = []; for (;;) { a.push('hello'); }");
  qDebug(value.isError() ? "Error" : value.toString().toStdString().c_str());
 } catch (...) {
  qDebug("Exception");
 }
}

int main(int, char**)
{
 __try {
  runTest();
 } __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
  qDebug("Fatal exception");
 }
 return 0;
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion