Dołączanie plików do pliku PDF

Walczę z dołączaniem plików do pliku PDF, który generuję w czasie wykonywania.

Używam C # ASP.net w ramach MVC. Początkowo plik PDF został utworzony przy użyciu ABCpdf z widoku HTML, ale potem zrozumiałem, że muszę też dołączyć pliki do pliku PDF. Przełączyłem się na używanie iText i udało mi się załączyć plik do pliku PDF za pomocą rozwiązania pod adresemiTextSharp dla PDF - jak dodać załączniki do plików?

Problem, który mam teraz, polega na tym, że nie mogę odwoływać się do tych załączników jako linków w pliku PDF.

Książka „iText in Action” sugeruje, że mogę używać adnotacji lub załączników na poziomie dokumentu. Nie uważam książki za łatwą do zrozumienia ani kodu łatwego do zrozumienia. Wydaje się również, że nie ma na to pomocy w artykułach w Internecie, ale przepraszam, że niczego nie przeoczyłem.

Po raz pierwszy zadałem tutaj pytanie, więc przepraszam, jeśli zrobiłem to nieprawidłowo.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion