Jak sformatować instrukcję python assert zgodną z PEP8?

Jak sformatować długą instrukcję assert zgodną z PEP8? Proszę ignorować wymyśloną naturę mojego przykładu.

def afunc(some_param_name):
    assert isinstance(some_param_name, SomeClassName), 'some_param_name must be an instance of SomeClassName, silly goose!'

Nie można zawinąć go w nawias, ponieważ zmienia to zachowanie instrukcji assert, ponieważ jest to słowo kluczowe, a nie funkcja wbudowana.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion