Czy możliwe jest wykonanie kolumn CSS3 w płaszczyźnie poziomej?

Chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest tworzenie kolumn CSS3 w poziomie.

na przykład. jeśli mam akapity a, b, c oraz d i podaję im „liczbę kolumn: 2”, wynik będzie taki

a c

b d

Chciałbym utworzyć kolumnę tak, aby wyjście stało się

a b

Płyta CD

Czy ktoś wie, czy jest to możliwe podczas używania kolumn css3?

Wolałbym, aby moja strona była skalowalna i dlatego wolałbym używać kolumn, aby liczba kolumn automatycznie generowała odpowiednią liczbę kolumn w porównaniu z rozmiarem ekranu.

Oryginalna strona używa głównie 3-4 kolumn

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion