Przesyłanie YouTube z przeglądarki w Firefoksie 16 Przerwa niespodziewanie

Mam regularny formularz przesyłania oparty na przeglądarce YouTube, jak pokazano poniżej. Działa świetnie w IE, Chrome i starszych wersjach Firefoksa. Jednak mój Firefox 16.0.2 po prostu zawiesza się na POST. Replikowałem problem na innych komputerach z Firefoksem 16.x.

Plik ładuje się poprawnie, jeśli ręcznie zastąpię protokół SSL, zmieniając adres URL YouTube z:https: //uploads.gdata.youtube.com dohttp: //uploads.gdata.youtube.com.

Aby uczynić rzeczy jeszcze dziwniejszymi, żądanie nie jest rejestrowane w ogóleNetto karta w Firebug. W FirefoksieKonsola internetowa, Widzę prośbę, ale brak jest kodu odpowiedzi i statusu. Następnie, jeśli użyję Skrzypka zOdszyfruj ruch HTTPS opcja włącza poprawne przesyłanie pliku.

Każdy ma jakieś pomysły na to, co się dzieje lub jak monitorować ruch SSL bezustalenie problem?

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>YouTube Test</title></head>
  <body>
    <form id="frmYouTube" enctype="multipart/form-data" method="post" action="https://uploads.gdata.youtube.com/action/FormDataUpload/YOU_TUBE_URL?nexturl=https%3a%2f%2fMY.DOMAIN.COM%2fDIR_1%2fDIR_2%3fid2%3dLOCAL_ID">
    <table>
      <tr><td><input type="file" name="file" /></td></tr>
      <tr><td>
          <input type="hidden" name="token" value="MY_YOUTUBE_TOKEN" />
          <input type="submit" value="Upload" />
      </td></tr>
    </table>
    </form>
</body>
</html>

Adres URL i token YouTube są generowane na zapleczu za pomocą ASP.Net z biblioteką Google.GData.YouTube. Oto część tego kodu:

public class BaseModel
{

  public string SITE_YOUTUBE_APP_NAME = "";
  public string SITE_YOUTUBE_DEV_KEY = "";
  public string SITE_YOUTUBE_USERNAME = "";
  public string SITE_YOUTUBE_PASSWORD = "";
  public string YOUTUBE_CATEGORY = "";

  public FormUploadToken FormToken;

  public void Load()
  {

    YouTubeRequestSettings settings = new YouTubeRequestSettings(
      SITE_YOUTUBE_APP_NAME, SITE_YOUTUBE_DEV_KEY,
      SITE_YOUTUBE_USERNAME, SITE_YOUTUBE_PASSWORD);

    YouTubeRequest request = new YouTubeRequest(settings);

    Video newVideo = new Video();

    string title = "Test Title";

    string description = "Test Description";

    newVideo.Title = title;
    newVideo.Tags.Add(new MediaCategory(YOUTUBE_CATEGORY, YouTubeNameTable.CategorySchema));
    newVideo.Keywords = "test";
    newVideo.Description = description;
    newVideo.YouTubeEntry.Private = false;

    FormToken = request.CreateFormUploadToken(newVideo);
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion