Błąd kompilacji: przy żądaniu nie występuje błąd struktury lub związku

W tym programie próbuję utworzyć strukturę, a następnie zainicjować tablicę z tym typem struktury, wstawić nazwę i wiek do tablicy i wydrukować wyniki. Jednak gdy kompiluję plik, mówi on, że „nazwy” i „wieki” nie są czymś strukturalnym ani związkowym. Czy każdy może dostrzec moje błędy. Dziękuję

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* these arrays are just used to give the parameters to 'insert',
  to create the 'people' array */
char *names[7]= {"Simon", "Suzie", "Alfred", "Chip", "John", "Tim",
     "Harriet"};
int ages[7]= {22, 24, 106, 6, 18, 32, 24};


/* declare your struct for a person here */
typedef struct{
 char *names;
 int ages; 
} person;

static void insert (person **p, char *s, int n) {

  *p = malloc(sizeof(person));

 static int nextfreeplace = 0;

 /* put name and age into the next free place in the array parameter here */
  (*p)->names=s;
  (*p)->ages=n;

 /* modify nextfreeplace here */
 nextfreeplace++;
 }

int main(int argc, char **argv) {

 /* declare the people array here */
  person *p[7];

  //insert the members and age into the unusage array. 
 for (int i=0; i < 7; i++) {
  insert (&p[i], names[i], ages[i]);
  p[i]= p[i+1];
 }

 /* print the people array here*/
 for (int i=0; i < 7; i++) {
  printf("name: %s, age:%i\n", p[i].names, p[i].ages);
 }

}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion