Dostęp do obiektu zdarzenia onEdit do poprzedniej wartości komórki, która została zmodyfikowana?

Nie mogę znaleźć żadnej szczegółowej dokumentacji na obiekcie event.source, więc chciałbym wiedzieć, czy można uzyskać dostęp dopoprzedni wartość zmodyfikowanego zakresu, aby móc porównać nowe wartości zakresu ze starymi wartościami zakresu do walidacji.

Dzięki za pomoc.

OnEdit (wydarzenie)

function onEdit(event) 
/* Default onEdit Event function */
{
  var ssa = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var ss = event.source.getActiveSheet();
  var r = event.source.getActiveRange();
...

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion