Wyniki wyszukiwania dla "skew"

1 odpowiedź

Jak usunąć obraz tła w przekrzywionej warstwie (CSS)?

Próbuję wyświetlić zdjęcie profilowe w ten sposób / - / (ukośniki reprezentują skosy przy użyciu skośnego X, łącznik reprezentuje wyrównany poziomo obraz tła...

4 odpowiedź

Jak używać pochylenia tylko w elemencie nadrzędnym?

Czy jest jakiś sposób na wykorzystanie pochylenia tylko w elemencie macierzystym? Muszę utworzyć coś w rodzaju „diamentu” jako maski, a elementy potomne nie ...

7 odpowiedzi

Automatyczna zmiana rozmiaru pochylonego tła w CSS (+ zdjęcia?)

Zamieniam ten obraz PSD na CSS. Mam wiele h2 na wielu stronach, więc długość tekstu wewnętrznego i kolor tła mogą się różnić. Dlatego tło powinno automatyczn...

2 odpowiedź

Skewed Borders na Div

Próbuję pochylić div, podobnie do tego:Pochyl górę div za pomocą css bez przekrzywiania tekstu albo to:http://tympanus.net/codrops/2011/12/21/slopy-elements-...

1 odpowiedź

Czy „n * (rand () / RAND_MAX)” powoduje wypaczony rozkład liczb losowych?