SASS Jak ustawić zmienną, aby nic nie była równa?

Próbuję utworzyć zmienną, która jest równa zeru. Próbowałem następujących rzeczy:

$false:null;

-i-

$false:" ";

To, co próbuję wykorzystać, to ...

@mixin myMixin($myVariable:"", $myOtherVariable){
  $false:null;
  @if $myVariable == $false {
    //do something
  }
  @if $myVariable != "" {
   //do something else
  }
}

@include myMixin("", $myOtherVariable);

W tym przykładzie używam dwóch zmiennych, ale planuję mieć więcej niż dwa.

Zasadniczo chcę zrobić opcję wykluczenia zmiennej bez konieczności używania pustych cudzysłowów. I problem z$false: ""; Czy to nadal oczekuje pustych cytatów. Zastanawiam się więc, czy w SASS jest coś wbudowanego do wyznaczenia „null / or nothing”. Myślałem, że może być null. Ale tak się nie wydaje ...

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion