Filtr obiektów do uporządkowania dla czystego interfejsu JavaScript JavaScript Firebase

znalazłemangularFire jest zawsze mylące, gdy jest używany w połączeniu z czystym interfejsem JavaScript JavaScript Firebase.

Powiedzmy, że nie mam pojęcia, jak wywołać interfejs API pobierania danych Firebasess.name(), ss.hasChild(), ss.forEach() etc w angularFire.

Postanawiam więc użyć samego API JavaScript Firebase, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ma już dwukierunkowe powiązanie danych (jawne) z AngularJS bez użycia angularFire.

Demo bez ngFire

Ale mam problem zng-repeat. Zwracane dane są obiektem, więc nie mogę ich sortować. Wtedy to znalazłemorderByObject filtr, ale po przekonwertowaniu na tablicę straciłbym klucz obiektu.

Czy zespół Firebase może pomóc mi ulepszyć ten filtr orderByObject, aby obsługiwał klucz obiektu?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion