Jak zrobić wbudowany cień w SVG

Muszę utworzyć pudełko z wstawionym cieniem, w taki sam sposób, w jaki CSS3 ma wbudowane cienie. Do tej pory znalazłem filtr z FeGaussianBlur, ale problem z tym polega na tym, że dodaje on cień poza ramką, czego nie chcę. Oto kod, który mam do tej pory:

<svg>
  <defs>
    <filter id="drop-shadow">
      <feGaussianBlur in="SourceAlpha" result="blur" stdDeviation="5" />
      <feGaussianBlur in="SourceAlpha" result="blur2" stdDeviation="10" />
      <feGaussianBlur in="SourceAlpha" result="blur3" stdDeviation="15" />
      <feMerge>
        <feMergeNode in="blur" mode="normal"/>
        <feMergeNode in="blur2" mode="normal"/>
        <feMergeNode in="blur3" mode="normal"/>
        <feMergeNode in="SourceGraphic" mode="normal"/>
      </feMerge>
    </filter>
  </defs>
  <rect x="10" y="10" width="100" height="100"
  stroke="black" stroke-width="4" fill="transparent" filter="url(#drop-shadow)"/>
</svg>

Zrobiłempróbny który również porównuje ten kod z pożądanym wynikiem CSS. Filtr nie powinien działać tylko na prostokątach, ale także na trapezach i bardziej skomplikowanych wielokątach.

Próbowałem już korzystać z radialGradient, ale ponieważ to sprawia, że ​​gradient okrężny też nie jest dobry.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion