Jak uzyskać uwierzytelnione informacje o użytkowniku i korzystać ze wszystkich kontrolerów i usług?

Używam angularFireAuth i chcę pobrać informacje o zalogowanym użytkowniku i korzystać ze wszystkich kontrolerów lub usług, gdy aplikacja jest początkowa.

Obecnie użyłem tego w każdym kontrolerze, ale mam jakiś problem.

$scope.$on("angularFireAuth:login", function(evt, user){ 
  console.log(user);
});

Wywołanie zwrotne nie zadzwoni, jeśli nie jest pełnym ładowaniem strony lub zwraca wartość null, gdy aplikacja jest początkowa.

Potrzebuję wskazówek, w jaki sposób mogę zwrócić informacje o uwierzytelnionym użytkowniku, aby móc korzystać z niego, gdy aplikacja jest początkowa i we wszystkich kontrolerach i usługach.

Przykład

W kontrolerze lub usługach

$scope.auth.user.id zwróci identyfikator użytkownika$scope.auth.user.name zwróci nazwę użytkownikaitp

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion