Czy sesja i sesja są takie same w JSP EL?

public class LoginAction extends ActionSupport {
  private String username;
  private String password;

  @Override
  public String execute() throws Exception {
    ActionContext ctx = ActionContext.getContext();
    Integer counter = (Integer)ctx.getApplication().get("counter");
    // put counter into application 
    ctx.getApplication().put("counter", counter);
    // put username into session
    ctx.getSession().put("user", username);
    if (getUsername().equals("crazyit.org")
        && getPassword().equals("leegang")) {
      ctx.put("tip", "Login Success! ");
      return SUCCESS;
    }
    else {
      ctx.put("tip", "Login Falied!");
      return ERROR;
    }    
  }
}

włożyłem"counter" w aplikacji"user" w sesji i"tip" wActionContext. W JSP mogę używać${session.user} i${sessionScope.user} odwołać się do właściwości „użytkownik”.${request.tip} i${requestScope.tip} do odniesieniatip.

Moje pytania:

Czy sesja, żądanie, aplikacja są takie same jaksessionScope, requestScope, applicationScope w EL?Jaki jest związek międzyActionContext irequest(requestScope)?

P.S .:

Testuję${request == requestScope} co jest prawdą, oznacza to, że są takie same?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion