Sass łączący rodzica za pomocą ampersand (&) z selektorami typów

Mam problem z gniazdowaniem w Sass. Powiedz, że mam następujący kod HTML:

<p href="#" class="item">Text</p>
<p href="#" class="item">Text</p>
<a href="#" class="item">Link</a>

Gdy próbuję zagnieździć moje style w następujący sposób, otrzymuję błąd kompilacji:

.item {
    color: black;
    a& {
        color:blue;
   }
}

Jak odwołać się do selektora typów przed selektorem nadrzędnym, gdy jest on częścią tego samego elementu?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion