Czy za pomocą AngularFire można tworzyć relacyjne bazy danych? Lub uzyskaj dostęp do unikalnych identyfikatorów?

widziałemten post na blogu Firebase wyjaśniającym najlepszy sposób tworzenia relacyjnych obiektów danych przy użyciu ich platformy. Staram się przetłumaczyć te koncepcje na AngularFire, ich integrację z platformą AngularJS.

W szczególności próbuję wyświetlić dwa połączone zestawy danych, które mają odniesienie do wskaźnika w jedną stronę, podobnie jak opisali to w tym przykładzie ze swojego posta:

var commentsRef = new Firebase("https://awesome.firebaseio-demo.com/comments");
var linkCommentsRef = new Firebase("https://awesome.firebaseio-demo.com/links/comments");

linkCommentsRef.on("child_added", function(snap) {
     commentsRef.child(snap.name()).once("value", function() {
         // Render the comment on the link page.
     ));
});

Pytanie: Czy przy obecnej integracji AngularFile możliwe jest, aby odwołania w stylu wskaźników do innych obiektów danych? A jeśli tak, czy możesz podać przykład?

Edytować: Czuję, że będę w stanie rozwiązać te problemy, jeśli będę mógł uzyskać dostęp dounikalne identyfikatory wygenerowane przez AngularFire dla moich danych [patrz poniżej]. Jak mam do nich dostęp?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion