Wordpress pagination (next_posts_link) na niestandardowym wp_query nie jest wyświetlany

Podobne pytania zostały zadane, ale nie wiem, czego mi brakuje!

Mam stronę statyczną dla pól typu niestandardowego, podobną do zwykłej strony archiwum lub kategorii, ale nie mogę pracować z podziałem na strony.
Jeśli pójdęręcznie do strony 2 (tj. dodanie do linku ... / page / 2) Otrzymuję link „Nowsze posty”, alenie na pierwszej stronie dla starszych! next_posts_link () wydaje się po prostu nie istnieć (brak wstrzyknięcia div lub cokolwiek)

Oto mój kod:

 $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;

 $query_args = array (
    'post_type' => 'bb_articoli',
    'meta_key' => 'bb_data-pubblicazione',
    'orderby' => 'meta_value_num',
    'order' => 'DESC',
    'posts_per_page' => 2,   //for testing purposes
    'paged' => $paged,
    'meta_query' => array(
      array('key' => 'bb_fonte-pubblicazione',
         'value' => 2,
         'compare' => '='
         )
    )
 );

 $query = new WP_Query($query_args);

  if ( $query->have_posts() ) :
    while ( $query->have_posts()) :
       $query->the_post();
       get_template_part( 'content' , get_post_format());
    endwhile;

   next_posts_link();
   previous_posts_link();

   else :
     get_template_part( 'content', 'none' );
 endif;

Każda pomoc jest bardzo mile widziana. Dzięki
B

Tylko dla informacji: używanie motywu potomnego w dwudziestu dwunastu

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion