Fasola ViewScoped została odbudowana, gdy FileUploadListener zadzwonił za pomocą PrettyFaces

Dodałem a<p:fileUpload /> komponent do mojegoJSF 2.1.5 podanie. używamPrimeFaces 3.4.1. Ten komponent jest wspierany przez@ViewScoped fasola. Mam swój formularz w ten sposób:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
xmlns:p="http://primefaces.org/ui"
template="/templates/general_template.xhtml">

<ui:define name="metadata">
  <f:metadata>

    <f:viewParam id="NavIndex" name="NavIndex"
      value="#{navegableMassiveUserAdd._QueueIndex}" />
    <f:event type="preRenderView"
      listener="#{navegableMassiveUserAdd.initialize}" />
  </f:metadata>
</ui:define>

<ui:define name="general_content">
  <h:form>

    <p:fileUpload
      fileUploadListener="#{navegableMassiveUserAdd.listener}"
      mode="advanced" allowTypes="/(\.|\/)(xls|csv)$/"
      label="#{msg.SELECT}" multiple="false" />

    <p:commandButton id="cancelButton"
      action="#{navegableMassiveUserAdd.actionCancelAdd}"
      value="#{msg.CANCELAR}" ajax="false" style="margin: 9px 0px 5px;" />
  </h:form>
</ui:define>

Oto mój główny szablon:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
         "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
xmlns:p="http://primefaces.org/ui" xmlns:o="http://omnifaces.org/ui">


<h:head>
  <meta http-equiv="Pragma" CONTENT="no-cache"></meta>
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"></meta>
  <meta http-equiv="Expires" CONTENT="-1"></meta>
  <meta http-equiv="Content-Type"
    content="text/html; charset=ISO-8859-15" />
  <h:outputStylesheet library="css" name="prime_styles.css" />
  <h:outputScript library="js" name="prime_translations.js" />
</h:head>

<h:body>
  <ui:insert name="metadata" />
  <ui:insert name="general_logged_user">
    <div align="right">
      <span style="color: #B22222; padding: 3px;"> <h:outputText
          value="#{loggedBean._Login}" />
      </span> <span style="color: #FFA54F; padding: 3px;"> <h:outputText
          value="Auth Method: #{loggedBean._Usuario._CUser._AuthenticationMethod}" />
      </span>
    </div>
  </ui:insert>
  <f:view locale="#{localeBean.locale}">
    <ui:insert name="general_settings">
      <f:loadBundle basename="resources.system.bundles.Messages" var="msg" />
      <p:ajaxStatus style="width:0px;height:0px;" id="ajaxStatusPanel"
        styleClass="spinner_ajax_loading">

        <f:facet name="start">
          <h:graphicImage value="/resources/images/loading.gif" />
        </f:facet>

        <f:facet name="complete">
          <h:outputText value="" />
        </f:facet>
      </p:ajaxStatus>
      <p:growl id="messages" autoUpdate="true" />
    </ui:insert>

    <f:event type="preRenderView"
      listener="#{navigationManagerSystem.initialize}" />


    <h:panelGroup>
      <ui:insert name="general_header">
        <ui:include src="/components/header.xhtml" />
      </ui:insert>
      <h:panelGroup id="menuNavegacionPanel">

        <h:form>
          <h:panelGroup id="navigationPanel"
            rendered="#{navigationManagerSystem._ShowNavegacion}">
            <h:panelGroup
              rendered="#{!navigationManager._DisableNavigationButtons}">
              <p:toolbar>
                <p:toolbarGroup>
                  <ui:repeat value="#{navigationManagerSystem._Navegables}"
                    var="item">
                    <p:button value="#{item._Title}"
                      outcome="#{item._NavigationResult}">
                      <f:param name="NavIndex" value="#{item._QueueIndex}" />
                    </p:button>
                  </ui:repeat>
                  <p:button disabled="true"
                    value="#{navigationManagerSystem._Navegable._Title}" />
                </p:toolbarGroup>
              </p:toolbar>
            </h:panelGroup>

          </h:panelGroup>
        </h:form>
      </h:panelGroup>
      <ui:insert name="general_content">
        <ui:include src="/system/content.xhtml" />
      </ui:insert>

    </h:panelGroup>
    <ui:insert name="general_footer">

      <ui:include src="/components/general_footer.xhtml" />

    </ui:insert>
  </f:view>

</h:body>

Dzięki temu, gdy przesyłam mój plik, fasola jest odbudowywana ilistener metoda nie jest wywoływana. Wkładam filtry do mojegoweb.xml. Także jeśli zmienię swój formularz i ustawię go jakoenctype="multipart/form-data", jak czytałem w dokumentacji, nie mogę uniknąć problemu i fasola jest ponownie odbudowywana, w tym przypadku nawet po kliknięciu przycisku anulowania. To mój kod fasoli, gdzieSystemNavegable jest klasą abstrakcyjną:

@SuppressWarnings("serial")
@ManagedBean
@ViewScoped
public class NavegableMassiveUserAdd extends SystemNavegable {

/**
 * Field logger.
 */
protected final Log logger = LogFactory.getLog(this.getClass());

/**
 * Constructor for NavegableMassiveUserAdd.
 */
public NavegableMassiveUserAdd() {
  super();
  this.set_Title(FacesUtils.getBundle(BundleNames.BUNDLE_SYSTEM_MENU,
      BundleKeys.SYSTEM_NAVEGABLE_ADD_USERS, "Añadir usuarios"));
  this.set_TitleDescription(FacesUtils.getBundle(BundleNames.BUNDLE_SYSTEM_MENU,
      BundleKeys.SYSTEM_NAVEGABLE_ADD_USERS_DESCRIPTION, "Añadir usuarios"));
  this.set_NavigationResult(NavigationResults.MASSIVE_USER_ADD);
  this._Behaviour = NavegableBehaviour.ADD;
}
/**
 * Method actionCancelAdd.
 * 
 * @return
 */
public String actionCancelAdd() {
  return this._NavigationManagerSystem.cancelNavegable();
}

/**
 * Escuchador del evento Upload.
 * 
 * 
 * 
 * @param event
 *      FileUploadEvent
 * @throws IOException
 * @throws java.io.IOException
 */
public void listener(FileUploadEvent event) throws IOException {
  UploadedFile uploadItem = event.getFile();
  //More code
  }

Jakieś sugestie? Z góry dziękuję.

EDYCJA

Przeprowadzono więcej testów i odkryłem, że metoda nasłuchiwania przesyłania plików nigdy nie została osiągnięta, nie ma znaczenia, jaki zakres daję fasoli bazowej. Mam następujące zależności:

<dependency>
    <groupId>commons-fileupload</groupId>
    <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
    <version>1.2.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>commons-io</groupId>
    <artifactId>commons-io</artifactId>
    <version>1.3.2</version>
  </dependency>

Podejrzewam, że problemem może być inny filtr, który jest w konflikcie z tym, który mam dla komponentu do przesyłania,jak powiedziano tutaj. Niezależnie od problemu, metoda inicjowania mojego komponentu bean jest wywoływana ponownie po przesłaniu pliku iFacesContext.getCurrentInstance().isPostback() przychodzi z fałszem.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion