Jak nauczyć SpecFlow dodawania dodatkowych atrybutów NUnit do mojej klasy testowej

SpecFlow jest świetny - i bardzo pomaga nam w przeprowadzeniu właściwego testowania integracji.

Zastanawiałem się, czy istnieje sposób na przekazanie SpecFlow dodania dodatkowych atrybutów NUnit do klasy testowej tworzonej w pliku z kodem funkcji.

W tej chwili moja klasa testowa otrzymuje coś takiego:

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("TechTalk.SpecFlow", "1.8.1.0")]
[System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
[NUnit.Framework.TestFixtureAttribute()]
[NUnit.Framework.DescriptionAttribute("Some action description here")]
public partial class MySampleFeature
{  
   ......
}

Czy w SpecFlow jest jakikolwiek sposób, aby nakazał mu dodanie dodatkowego atrybutu NUnit w celu zdefiniowania kategorii testu - w ten sposób:

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("TechTalk.SpecFlow", "1.8.1.0")]
[System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
[NUnit.Framework.TestFixtureAttribute()]
[NUnit.Framework.DescriptionAttribute("Some action description here")]
[NUnit.Framework.Category("LongRunningTests")]   <== add this "Category" attribute
public partial class MySampleFeature
{  
   ......
}

Dodanie tego ręcznie do wygenerowanego kodu jest marnotrawstwem - następnym razem, gdy SpecFlow ponownie wygeneruje ten kod, muszę pamiętać, że robię to ponownie (i są szanse, że zapomnę).

A jeśli tej możliwości nie ma jeszcze w SpecFlow - jak zgłosić prośbę o dodanie tego? :-)

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion