Wszystkie pytania programistów IT

30 odpowiedzi

Jak przekazać dane między działaniami w aplikacji na Androida?

30 odpowiedzi

Przypadki użycia rzeczywistych operatorów bitowych [zamknięte]

Jakie są przypadki rzeczywistego użycia następujących operatorów bitowych?IXORNIELUB

30 odpowiedzi

Jak skonfigurować port dla aplikacji Spring Boot

Jak skonfigurować port TCP / IP nasłuchiwany przez aplikację Spring Boot, aby nie używał domyślnego portu 8080.

30 odpowiedzi

What is an undefined reference/unresolved external symbol error and how do I fix it

Co to są niezdefiniowane odwołania / nierozwiązane błędy symboli zewnętrznych? Jakie są najczęstsze przyczyny i jak to naprawić / im zapobiegać? Zapraszam do edycji / dodawania własnych.

30 odpowiedzi

Jak uzyskać główny adres IP komputera lokalnego w systemie Linux i OS X? [Zamknięte

Szukam rozwiązania wiersza polecenia, które zwróciłoby mi podstawowy (pierwszy) adres IP hosta lokalnego, inny niż 127.0.0.1 Rozwiązanie powinno działać przynajmniej w systemie Linux (Debian i RedHat) oraz OS X 10.7 + Jestem świadomy ...